Vinni (IMO 9070931) - HHL
M/V VINNI
AUTOJENKULJETUSALUS / VEHICLE CARRIER
  
Rakennettu / Built
Uudistettu / Rebuilt
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1994 Baltiyski Zavod, St. Petersburg, Russia (402)
2005 ???, China
9070931
23409 gt, 7664 nt, 13480 dwt
169.40 m (oa), 151,60 m (bp)
23.80 m (mld)
8.79 m
17.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
2 x Man B&W 6L42MC, 2 x 4800 kw, 2 x 6600 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
NOVOROSSIYSK (1994-2004)
VINNI (2004-2014)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 9065182) VIBE (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
   
Alunperin RO-RO rahtialus. Virallisesti alus oli loppuun asti rekisteröitynä sellaiseksi. Romutettu Alangissa, Intiassa 2014.

Originally RO-RO cargo vessel. Officially it was registered as RO-RO to the end of its time. Broken up at Alang, India 2014.