Turso (IMO 7829857) - HHL
T/B TURSO
HINAAJA / TUG
  
Rakennettu / Built
Tunniste / Identification
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Nopeus / Speed
1949 Oy Wärtsilä Ab, Hietalahti Shipyard, Helsinki, Finland (344)
IMO 7829857
294 gt, 89 nt
36.09 m
9.36 m
4.10 m
1 A (Finnish-Swedish)
2 x Polar K451, 2 x 405 kw, 1100 bhp
12.30 kn

Aluksen nimet / Names of the vessel
TURSO (1949-201x)
Sisaralukset / Sister vessels
?
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
   
Romutettu Virossa 2014 tai 2015.

Broken up at Estonia 2014 or 2015.