T/B TURSO
HINAAJA / TUG
  
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1949 Oy Wärtsilä Ab, Hietalahden Telakka, Helsinki, Finland (344)
7829857
294 gt, 89 nt
36.09 m
9.36 m
4.10 m
12.30 kn
1 A (Finnish-Swedish)
2 x Polar K451, 2 x 405 kw, 1100 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
TURSO (1949-2014/2015)
Sisaralukset / Sisterships
?

Huom! Romutettu Virossa vuonna 2014 tai 2015.
Notes! Broken up at Estonia in 2014 or 2015.