Transestonia (IMO 7211139) - HHL
M/V TRANSESTONIA
RO-RO
Rakennettu / Built
Tunniste / Identification
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Nopeus / Speed
1972 F.W. Hollming Oy, Rauma, Finland (200)
IMO 7211139
6040 gt, 1812 nt, 4025 dwt
118.09 m (OA)
16.06 m (EXT), 16.01 m (MLD)
5.98 m
?
2 x Pielstick 9PC2L-400, 2 x 3305 kw, 2 x 4493 bhp
17.00 kn (max)

Aluksen nimet / Names of the vessel
ARONA (1972-1986)
LARONA (1986-1987)
LARGO (1987-1989)
FARONA (1989-1990)
TRANSESTONIA (1990-2000)
TRANSEST (2000-2001)
TRANS (2001-2004)
AJMAN TRANS (2004-2006)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 7124269) DONATA (romutettu/broken up)
(IMO 7359280) DUBAI COAST II (romutettu/broken up)
(IMO 7347392) DUBAI COAST III (uponnut/sank)
(IMO 7128772) KARELIA (romutettu/broken up)
(IMO 7217975) NUSA SETIA (ex. PUCK)
(IMO 7208376) SAIF 1 (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2006 Romutettu Alangissa, Intiassa.

Broken up in Alang, India.