M/S SILJA OPERA
RISTEILYALUS / CRUISESHIP
  
Rakennettu / Built
Uudistettu / Rebuilt

IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1992 Finnyards Oy, Rauma, Finland (309)
1995 INMA, La Spezia, Italy
2002 Turun Korjaustelakka Oy, Naantali, Finland
7827213 / 9012721
25611 gt, 12743 nt, 1703 dwt
158.88 m (oa)
25.20 m (ext), 25.18 m (mld)
5.60 m
21.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
4 x Pielstick 12PC2-5V-400, 4 x 4781 kw, 4 x 6500 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
SALLY ALBATROSS (1992-1995)
LEEWARD (1995-2000)
SUPERSTAR TAURUS (2000-2002)
SILJA OPERA (2002-2006)
OPERA (2006-2007)
CRISTAL (2007-2011)
LOUIS CRISTAL (2011-2015)
CELESTYAL CRYSTAL (2015-)
Sisaralukset / Sisterships
-

Huom! Alus on rakennettu vuonna 1980 rakennetusta aluksesta rungon vedenalaista osaa ja pääkoneita hyväksi käyttäen. Lloyd's
           Registerin mukaan alus lasketaan edelleen samaksi alukseksi. Aluksen nimet ennen uudelleen rakentamista olivat Viking Saga
           ja Sally Albatross. Vanha Sally Albatross tuhoutui tulipalon seurauksena Finnbodan telakalla Tukholmassa tammikuussa 1990.
           Alus sai uudelleenrakennuksen yhteydessä 1992 uuden imo-numeron, jossa on jonkin verran eri tiedot kuin vanhassa.
           Uudemman imo-numeron tietojen mukaan aluksen status on "never existed" ja nimikin edelleen Sally Albatross eli niiden
           tietojen mukaan alusta ei olisi koskaan edes rakennettu.
Notes! Ship has built from 1980-builded ship with using its underwater parts of hull and main engines. In a list of Lloyd's Register, ship
           is still same ship than that. Before this ship was built again, she had names Viking Saga and Sally Albatross. Old Sally Albatross
           destroyed in the fire at the Finnboda shipyard in Stockholm in january 1990. During the rebuilt in 1992 the ship got new
           imo-number, which has little bit different informations than in old one. In a new imo-number, ship has status "never existed" and
           its name is still Sally Albatross, which means, that in those informations ship has never even built.