Sea Wind (IMO 7128332) - HHL
M/V SEA WIND
RO-RO
     
Rakennettu / Built
Uudistettu / Rebuilt

IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1972 Helsingör Skibsvärft og maskinbyggeri A/S, Helsingör, Denmark (397)
1984 (pääkoneet vaihdettu, pidennetty/main engines changed, lengthened)
1989
7128332
15879 gt, 4843 nt, 2635 dwt
154.41 m
21.04 m
5.02 m
18.00 kn
1 B (Finnish-Swedish)
4 x MaK 8M453AK, 4 x 1839 kw, 4 x 2500 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
SVEALAND (1972-1984)
SAGA WIND (1984-1989)
SEA WIND (1989-)
Sisaralukset / Sisterships
-