Ristna (P422) - HHL
FNS RIHTNIEMI
(1957-202x)
Aluksen nimet / Names of the vessel

FNS (1957-1999), ENS (1999-xxxx), EML (xxxx-202x)

RISTNA (P422)
    1957-1999
 ←  1999-202x
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 RIHTNIEMI
 RISTNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alustyyppi / Type of vessel


Alusluokka / Class of vessel
Rakennettu / Built
Tunniste / Identification

Tila / Status
Vetoisuus / Tonnage
Uppouma / Displacement
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Nopeus / Speed
Miinanraivaaja / Minesweeper (1957-1969)
Vartioalus / Patrol vessel (1969-2005)
Koulutusalus / Training vessel (2010-2014)
R - class, Finnish Navy
1957 Rauma-Repola Oy, Rauma, Finland
?
Kylkinumero / Pennant number: 1 (1957-197x), 51 (197x-1999), P422 (1999-2005)
Romutettu / Broken up (xx.xx.202x)
? gt, ? nt
110 t
33.00 m
6.40 m
1.80 m
?
2 x ???, 2 x 995 kw
16.00 kn
Sisaralukset / Sister vessels
Tunniste /
Identification
Vuodet /
Years
Aluksen nimet /
Names of the vessel
Huomautukset /
Notes
IMO - - - - - - -
PN: AN208
1971-1997
CARLOS ALBAN
Kolumbian Rannikkovartiosto. Luultavasti romutettu vuonna 1997.

Colombian Coast Guard. Probably broken up in 1997.
IMO - - - - - - -
PN: AN207
1971-1984
JORGE SOTO DEL CORVAL
Kolumbian Rannikkovartiosto. Luultavasti romutettu vuonna 1984.

Colombian Coast Guard. Probably broken up in 1984.
IMO - - - - - - -
PN: AN209
1971-1990
NITO RESTREPO
Kolumbian Rannikkovartiosto. Luultavasti romutettu vuonna 1990.

Colombian Coast Guard. Probably broken up in 1990.
IMO - - - - - - -
PN: 4, 54
1959-2023
RAISIO
Suomen Merivoimien miinanraivaaja vuosina 1959-1969 ja vartioalus vuosina 1969-1999. Myyty siviilikäyttöön vuonna 1999. Romutettu ??.??.2023 Taalintehdas, Kemiönsaari, Suomi.

Finnish Navy minesweeper between 1959-1969 and patrol vessel between 1969-1999. Sold to civilian use in 1999. Broken up ??.??.2023 Taalintehdas, Kemiönsaari, Finland.
IMO - - - - - - -
PN: 3, 53
1959-200x
RUISSALO
Suomen Merivoimien miinanraivaaja vuosina 1959-1969 ja vartioalus vuosina 1969-1999. Poistettiin käytöstä vuonna 1999 ja romutettiin joskus 2000-luvun alussa.

Finnish Navy minesweeper between 1959-1969 and patrol vessel between 1969-1999. Decommissioned in 1999 and broken up sometimes in early 2000's.
IMO - - - - - - -
PN: 2, 52, P421
1957-1999
1999-
RYMÄTTYLÄ
SUUROP
Suomen Merivoimien miinanraivaaja vuosina 1959-1969 ja vartioalus vuosina 1969-1999. Lahjoitettu Viron laivastolle vartiolaivaksi vuonna 1999. Poistettiin käytöstä vuonna 2005. Alusta yritettiin myydä huutokaupassa, mutta 08.01.2008 se ei saanut yhtään tarjousta. Lopulta alus lahjoitettiin Viron Sotamuseolle. Alus museoitiin kuivalle maalle ja se on nähtävillä Tallinnan Lennusadamassa, Virossa.

Finnish Navy minesweeper between 1959-1969 and patrol vessel between 1969-1999. Donated to Estonian Navy in 1999 using as a patrol vessel. Decommissioned in 2005. They tryed to sell vessel in public auction, but 08.01.2008 they didn't get any offer for the vessel. Finally they donated the vessel for Estonian Military Museum. This vessel is now seen on dry land as a museum vessel in Lennusadam, Tallinn, Estonia.
IMO - - - - - - -
PN: 5, 55
1959-2006
2006-
RÖYTTÄ
VARTIOVENE 55
Suomen Merivoimien miinanraivaaja vuosina 1959-1969 ja vartioalus vuosina 1969-1999. Luovutettu Sinisen Reservin koulutusalukseksi vuonna 1999. Myyty yksityiskäyttöön vuonna 2005. Ei rekisterissä vuosina 2005-2012. Palautunut rekisteriin kaupalliseen käyttöön matkustaja-aluksena vuonna 2012.

Finnish Navy minesweeper between 1959-1969 and patrol vessel between 1969-1999. Delivered to Sininen Reservi (= Blue Reserv) for using as a training vessel. Sold to private use in 2005. Not in register between 2005-2012. Returned to register in 2012 using as a commercial passenger vessel.
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.1957 Valmistunut Suomen Merivoimien R-luokan miinanraivaajaksi.

Completed to be R-class minesweeper of Finnish Navy.
xx.xx.1969 Muutettu Suomen Merivoimien vartioalukseksi.

Converted to be patrol vessel of Finnish Navy.
xx.xx.1999 Luovutettu Viron Laivastolle vartioalukseksi.

Delivered to Estonian Navy for patrol vessel.
xx.xx.2005 Alus lahjoitettiin Viron Sotamuseolle. Alusta ei kuitenkaan museoitu, vaan siitä päätettiin tehdä koulutusalus. Alus kuitenkin jäi makaamaan muutamaksi vuodeksi.

The vessel was given up to Estonian Military Museum. However, the vessel was not turned into a museum vessel. Instead it was decided to make it a training vessel. The vessel was laid up for a few years.
xx.xx.2010 Alus palasi viimeinkin käyttöön koulutusaluksena.

The vessel returned to use as a training vessel.
xx.xx.2014 Alus jäi taas makaamaan. Alus kuului edelleen Viron Sotamuseolle, mutta koska heillä oli jo sisaralus Suurop museoituna, tätä alusta ei aiottu enää museoida.

The vessel was laid up again. The vessel still belonged to the Estonian Military Museum, but because they had already her sister vessel Suurop as a museum vessel, this vessel was no longer going to be a museum vessel.
xx.xx.202x Alus romutettiin vuonna 2021 tai 2022 Virossa.

The vessel was broken up in 2021 or 2022 in Estonia.