Nobleza (IMO 8300470) - HHL
M/V NOBLEZA
 

NOBLEZA lähdössä Kotkasta.
NOBLEZA leaving from Kotka.
Kuva / Photo: Heikki Helen, Kotka, Finland, 14.05.2006