Maria Gorthon (IMO 8305937) - HHL
M/V MARIA GORTHON
RO-RO
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1984 Korea Shipbuilding & Engineering Corp., Pusan, South Korea (1024)
8305937
13533 gt, 4060 nt, 9995 dwt
156.24 m (oa)
22.03 m
6.94 m
14.00 kn
1 A Super (Finnish-Swedish)
2 x Wärtsilä-Vasa 12V32, 2 x 4010 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
MARIA GORTHON (1984-2008)
TRANSMAPLE (2008-2009)
MAP (2009-2011)
MAP K (2011)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 8305949) VEESHAM OAK (ex. ADA GORTHON) (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2011 Romutettu Alangissa, Intiassa.

Broken up in Alang, India.