M/V MANGEN
KAPPALETAVARA-ALUS / GENERAL CARGO SHIP
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1984 Nieuwe Noord Ned. Scheepswerven B.V., Groningen, Netherlands (407)
8309921
2580 gt, 1367 nt, 3175 dwt
87.00 m (oa)
13.20 m
5.98 m
14.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
? x Wärtsilä, 2722 kw, 3710 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
MANGEN (1984-2007)
ALHOLMEN (2007-2013)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO 8306400) NAPOLI

Huom! Romutettu Grenaassa, Tanskassa vuonna 2013.
Notes! Broken up at Grenå, Denmark in 2013.