M/S LILI MARLEEN
RISTEILYALUS / CRUISESHIP
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1975 Burmeister & Wain's, Kobenhavn, Denmark (858)
7358561
16795 gt, ? nt, 3230 dwt
163.56 m
22.80 m
8.30 m
21.50 kn
-
4 x B&W 7U50HU, 4 x 3861 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
CUNARD COUNTESS (1975-1996)
AWANI DREAM 2 (1996-1998)
OLYMPIC COUNTESS (1998-2002)
OLYMPIA COUNTESS (2002-2004)
OCEAN COUNTESS (2004-2005)
LILI MARLEEN (2005-2006)
OCEAN COUNTESS (2006-2007)
RUBY (2007)
OCEAN COUNTESS (2007-2014)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO 7358573) GOLDEN IRIS (ex. RHAPSODY)

Huom! Laivalla syttyi 30.11.2013 tulipalo Chalkisissa, Kreikassa aluksen ollessa makuutettuna. Myytiin romutettavaksi Aliagaan, Turkkiin vuonna 2014,
          jonne alus lähti Chalkisista hinauksessa 07.03.2014.
Notes! The ship catch the fire 30.11.2013 in Chalkis, Greek during she was laid up. Sold for scrap to Aliaga, Turkey in 2014, where the ship left from
          Chalkis under tow 07.03.2014.