ORP KASZUB (240)
KORVETTI / CORVETTE (Project 620 - class), Polish Navy
KASZUB Helsingin eteläsatamassa.
KASZUB at the south harbour of Helsinki.
Kuva / Photo: Heikki Helen, Helsinki, Finland, 26.08.1996

Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Uppouma / Displacement
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Sisaralukset / Sisterships
1986 Stoczni Północnej w Gdańsku, Gdansk, Poland
-
1051 t
82.34 m
10.00 m
4.90 m
26.00 kn
?
4 x Sulzer-Cegielski 16AS-V25/30, 4 x 3200 kw
-

Aluksen nimet / Names of the vessel
KASZUB (1986-)

Huom! Alunperin tätä alusluokkaa piti rakentaa 7 alusta, mutta lopulta vain yksi rakennettiin.
Notes! Originally they planned to build 7 vessels of this class, but in the end only one was constructed.