Helsinki - HHL
FNS HELSINKI (60)
OHJUSVENE / MISSILE BOAT (Helsinki - class, Finnish Navy)
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Uppouma / Displacement
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1981 Oy Wärtsilä Ab, Helsinki, Finland (428)
-
300.00 t
45.00 m
8.80 m
3.00 m
32.00 kn
?
3 x MTU 16V538TB92, 3 x 3000 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
HELSINKI (1981-2011)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO - - - - - - -) DUBROVNIK (ex. KOTKA)
(IMO - - - - - - -) TURKU (romutettu/broken up)
(IMO - - - - - - -) VUKOVAR (ex. OULU)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
   
Poistettu käytöstä vuonna 2002. Toimi myöhemmin räjäytysmaalitauluna, jonka jälkeen alus romutettiin vuonna 2011.

Decommissioned 2002. Lately worked as an explosion target and after that it scrapped in 2011.