Garden (IMO 7521962) - HHL
M/V GARDEN
RO-RO
  
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1977 As Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad, Norway (431)
7521962
10762 gt, 3229 nt, 7200 dwt
150.93 m (oa)
19.26 m (ext), 19.21 m (mld)
7.00 m
18.00 kn
1 A Super (Finnish-Swedish)
4 x MWM TBD501-8, 4 x 2354 kw, 4 x 3200 hp

Aluksen nimet / Names of the vessel
BORE SUN (1977-1992)
LIRO SUN (1992-1993)
GARDEN (1993-2006)
ELLA J (2006-2009)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO 7521950) LOS (ex. BORDEN) (romutettu/broken up)
(IMO 7521223) MARIA G (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
04.11.2009 Ajettu romutustelakan rantaan Alangissa, Intiassa.

Beached to the scrapping yard of Alang, India.