Finnlady (IMO 9336268) - HHL
M/V FINNLADY
RO-PAX
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
2007 Fincantieri Cantieri Navali Italiani Sp.A., Ancona, Italy (6133)
9336268
45923 gt, 24006 nt, 9653 dwt
218.71 m (oa), 199.98 m (bp)
30.52 m (ext), 30.50 m (mld)
7.10 m
25.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
4 x Wärtsilä 9L46D, 4 x 12000 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
EUROPALINK (rakenteilla ollessaan/as built)
FINNLADY (2007-)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 9319454) EUROPALINK
(IMO 9319466) FINNMAID
(IMO 9319442) FINNSTAR
(IMO 9336256) FINNSWAN