Finnfellow (IMO 7315143) - HHL
M/V FINNFELLOW
RO-RO
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1973 Oy Wärtsilä Ab, Turku, Finland (1205)
7315143
14297 gt, 4290 nt, 4995 dwt
137.34 m
24.57 m
6.12 m
19.30 kn
1 A Super (Finnish-Swedish)
2 x Pielstick 14PC2-5V-400, 2 x 5149 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
FINNFELLOW (1973-2002)
FELLOW (2002-2011)
NIKOLAY KONAREV (2011-2013)
RAIL TRADER 1 (2013)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 7214002) MERMAID II (ex. FINNMAID) (romutettu/broken up)
(IMO 6915881) CLAUDIA M (ex.STENA SEARIDER) (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
03.09.2013 Saapunut Aliagaan, Turkkiin romutettavaksi.

Arrived to Aliaga, Turkey for scrapping.