Figaro (IMO 7917563) - HHL
M/V FIGARO
AUTOJENKULJETUSALUS / VEHICLE CARRIER
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1981 Kockums Varv Ab, Malmö, Sweden (582)
7917563
50681 gt, ? nt, 28676 dwt
198.00 m
32.29 m
11.61 m
20.00 kn
?
1 x B&W 7L80 GFCA, 13500 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
FIGARO (1981-2010)
MORNING SPRUCE (2010-2013)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 7917551) MADAME BUTTERFLY (romutettu/broken up)
(IMO 8016550) MEDEA (romutettu/broken up)
(IMO 8016548) MORNING CEDAR (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2013 Romutettu Kiinassa.

Broken up in China.