Estraden (IMO 9181077) - HHL
M/V ESTRADEN
RO-RO
Rakennettu / Built
Uudistettu / Rebuilt

IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1999 Aker Finnyards Oy, Rauma, Finland (423)
2014 ??? (roottoripurje asennettu/rotor sail installed)
2015 ??? (toinen roottoripurje asennettu/second rotor sail installed)
9181077
18205 gt, 5462 nt, 9700 dwt
162.70 m
25.70 m
6.60 m
19.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
2 x Wärtsilä 6L46A, 2 x 7240 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
ESTRADEN (1999)
AMAZON (1999-2001)
ESTRADEN (2001-)
Ei sisaraluksia / No sister vessels