M/S COSTA ALLEGRA
RISTEILYALUS / CRUISESHIP
Rakennettu / Built
Uudistettu / Rebuilt
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage

Pituus / Length

Leveys / Breadth
Syväys / Draught

Nopeus / Speed

Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine


1969 Oy Wärtsilä Ab, Turku, Finland (1170)
1992 Mariotti, Genoa, Italy
6916885
16289 gt, 10155 nt, 16080 dwt (1969-1992)
28430 gt, 11911 nt, 6966 dwt (1992-)
174.20 m (1969-1992)
187.69 m (1992-)
25.84 m
10.39 m (1969-1992)
8.20 m (1992-)
23.00 kn (1969-1992)
19.00 kn (1992-)
?
2 x Wärtsilä-Pielstick 16PC2V, 2 x Wärtsilä-Pielstick 12PC2V
total: 19139 kw (1969-1992)
4 x Wärtsilä 6R46, 4 x 4780 kw, 4 x 6509 hp (1992-)

Aluksen nimet / Names of the vessel
ANNIE JOHNSON (1969-1986)
REGENT MOON (1986-1988)
ALEXANDRA (1988-1992)
COSTA ALLEGRA (1992-2012)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO 6910544) CLUB HARMONY (ex. COSTA MARINA) (romutettu/broken up)
(IMO 7120342) MSC GIOVANNA (romutettu/broken up)
(IMO 6929258) REGENT SKY (romutettu/broken up)
(IMO 7013616) VANILLA (romutettu/broken up)

Huom! Alunperin rahtialus. Muutettu risteilyalukseksi 1992. Laivalla syttyi tulipalo 27.02.2012, jonka seurauksena alus romutettiin
          Aliagassa, Turkissa syksyllä 2012.
Notes! Originally cargo ship. Converted to cruiseship in 1992. The ship catch the fire in 27.02.2012, what caused the demolition for the
          ship in Aliaga, Turkey in autumn 2012.