Borden (IMO 7521950) - HHL
M/V BORDEN
RO-RO
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1977 Fredrikstad Mek. Verksted A/S, Fredrikstad, Norway (430)
7521950
10100 gt, 3030 nt, 6615 dwt
142.32 m
19.20 m
7.02 m
17.00 kn
1 A Super (Finnish-Swedish)
4 x MwM TBD501-8G, 4 x 2207 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
BORE SKY (1977-1991)
BLUE SKY (1991-1992)
BORDEN (1992-2002)
CETAM VICTORIAE (2002-2004)
BORDEN (2004-2011)
ATHLOS (2011-2013)
LOS (2013)
Sisaralukset / Sisterships
(IMO 7521962) ELLA J (ex. GARDEN) (romutettu/broken up)
(IMO 7521223) MARIA G (romutettu/broken up)
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2013 Romutettu Aliagassa, Turkissa.

Broken up at Aliaga, Turkey.