Autosun (IMO 9227053) - HHL
M/V AUTOSUN
AUTOJENKULJETUSALUS / VEHICLE CARRIER
AUTOSUN lähdössä Kotkasta.
AUTOSUN leaving from Kotka.
Kuva / Photo: Heikki Helen, Kotka, Finland, 04.06.2007

Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Sisaralukset / Sisterships

2000 Tsuneismi Shipsbuilding Co. Ltd., Numakuma, Japan (1186)
9227053
21094 gt, 6329 nt, 6423 dwt
140.00 m
22.70 m
7.35 m
20.00 kn
1 A (Finnish-Swedish)
2 x Wärtsilä 8L46C, 2 x 8400 kw
(IMO 9206774) AUTOSKY
(IMO 9206786) AUTOSTAR

Aluksen nimet / Names of the vessel
AUTOSUN (2000-)