Autoracer (IMO 9079200) - HHL
M/V AUTORACER
AUTOJENKULJETUSALUS / VEHICLE CARRIER
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1994 Brattvåg Skipsverft, Brattvåg, Norway (58)
9079200
9693 gt, 3041 nt, 3933 dwt
119.90 m (oa), 113.00 m (bp)
18.80 m (mld/ext)
6.01 m
20.00 kn
2 (Finnish-Swedish)
2 x Wärtsilä Vasa 12V32D, 2 x 4500 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
AUTORACER (1994-)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 9079212) AUTORUNNER
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2016 Romutettu Grenaassa, Tanskassa.

Broken up at Grenaa, Denmark.