Aurora Af Helsingborg (IMO 9007128) - HHL
M/S AURORA AF HELSINGBORG
MATKUSTAJA-AUTOLAUTTA / PASSENGER-CAR FERRY
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1992 Tangen Verft A/S, Kragerö, Norway (157)
9007128
10918 gt, 3275 nt, 2300 dwt
111.20 m
28.20 m
5.50 m
14.00 kn
?
4 x Wärtsilä-Vasa 6R32E, 4 x 2440 kw

Aluksen nimet / Names of the vessel
AURORA AF HELSINGBORG (1992-)
Sisaralukset / Sister vessels
(IMO 9007116) TYCHO BRAHE