M/V ALTELAND
RO-RO
Rakennettu / Built
IMO-numero / IMO-number
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Nopeus / Speed
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
1990 Schiffswerft Und Maschinenfabrik Cassens GmbH, Emden, Germany (190)
8922010
5599 gt, 1933 nt, 4300 dwt
114.00 m (oa)
17.20 m (ext), 17.00 m (mld)
5.90 m
15.30 kn
?
1 x Deutz SBV8M640, 3235 kw, 4398 bhp

Aluksen nimet / Names of the vessel
ORTVIKEN (vesillelaskettaessa/launched as)
ALTELAND (1990)
ORTVIKEN (1990-1996)
ALTELAND (1996-2008)
LEHMANN PAPER (2008-2010)
ALTELAND (2010-2013)
LADY MISURATA (2013-2014)
Sisaralukset / Sisterships
?

Huom! Romutettu Aliagassa, Turkissa vuonna 2014.
Notes! Broken up at Aliaga, Turkey in 2014.