Alteland (IMO 8922010) - HHL
M/V ALTELAND
RO-RO
Rakennettu / Built
Tunniste / Identification
Vetoisuus / Tonnage
Pituus / Length
Leveys / Breadth
Syväys / Draught
Jääluokka / Iceclass
Pääkone / Main engine
Nopeus / Speed
1990 Schiffswerft Und Maschinenfabrik Cassens GmbH, Emden, Germany (190)
IMO 8922010
5599 gt, 1933 nt, 4300 dwt
114.00 m (OA)
17.20 m (EXT), 17.00 m (MLD)
5.90 m
?
1 x Deutz SBV8M640, 3235 kw, 4398 bhp
15.30 kn

Aluksen nimet / Names of the vessel
ORTVIKEN (vesillelaskettaessa/launched as)
ALTELAND (1990)
ORTVIKEN (1990-1996)
ALTELAND (1996-2008)
LEHMANN PAPER (2008-2010)
ALTELAND (2010-2013)
LADY MISURATA (2013-2014)
Sisaralukset / Sister vessels
Tunniste /
Identification
Vuodet /
Years
Aluksen nimet /
Names of the vessel
Huomautukset /
Notes
Ei tiedossa olevia sisaraluksia / No known sister vessels
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations
xx.xx.2014 Romutettu Aliagassa, Turkissa.

Broken up at Aliaga, Turkey.